Archive for the 'История' Category

Историческа справка

В подножието на величественият Балкан, само на 8 км. Югоизточно от гр. Враца и точно под връх “Околчица” се намира с. Паволче. Землището е полупланинско с оскъдни условия за земеделски поминък и се простира на площ от 16 295 дка. В района все още съществува тракийски могилен некропол, който свидетелства за едно малко земевладелско имение на тракийски аристократичен род. Според
Read more…